Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego „My…”. Miłej lektury.