Przedstawiamy wiersze Bernadyny Łuczaj tematycznie poświęcone Światowemu Dniu Poezji. Przyjemnej lektury.