Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu literackiego Srebro nie Złoto za przesłane wiersze i prace prozatorskie. Wpłynęło w sumie 120 prac w kategorii ogólnej i specjalnej #Kiedy zostaliśmy w domu. Kapituła konkursowa układa  właśnie listę laureatów tegorocznej – szóstej już edycji konkursu.