W Białymstoku pojawiły się wandaloodporne ławki i kosze na śmieci. Są to kolejne tego typu urządzenia zainstalowane w naszym mieście. Zostały umieszczone na terenie zieleńca przy pomniku ks. J. Popiełuszki.