Przedstawiamy wiersz Jolanty Marii Dzienis Jesienna ławeczka, wraz z przekładem na język portugalski, którego dokonała Leocadia Sawczuk Furman, poetka, malarka i aranżerka muzyczna polskiego pochodzenia z Brazylii. Zapraszamy do lektury.