Przedstawiamy adwentowe wiersze Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej, pełne oczekiwania i nadziei. Przyjemnej lektury.