Od 1 września 2019 roku limity będą niższe niż w poprzednim kwartale. Jeśli nasze zarobki zbliżają się do progu, którego nie powinniśmy przekroczyć, bo w konsekwencji zostanie nam zmniejszona lub zawieszona renta, czy też wcześniejsza emerytura.