Ukazało się listopadowe wydanie Gazety Senior, a w nim o jesiennych chłodach i długich wieczorach. Redakcja nie zapomniała też o wskazaniu sposobów na zachowanie formy, oraz wielu innych ciekawych senioralnych sprawach.