PRZYSTAŃ lokalnie. PIK ogłasza konkurs na lokalne inicjatywy kulturalne.
To szansa na realizację ciekawych pomysłów w swoim otoczeniu, w lokalnym środowisku.