11 października br. odbyło się Łomżyńskie Forum Seniora zorganizowane przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.