Opowieść świadków historii dotyczącej wywózki Polaków na Sybir.