W tym roku przypada 75 rocznica śmierci Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. To zasłużony wojewoda białostocki. Żołnierz, poseł, zarządca komisaryczny Warszawy, minister i premier rządu polskiego w latach 1935-1936. Rada Miasta Białegostoku ustanowiła rok 2021 Rokiem Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.