Przedstawiamy wiersz Jadwigi Zgliszewskiej, powstały tuż po występie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, podczas XVI Festiwalu Obrzędów Weselnych – Węgrów’2012. Przyjemnej lektury.