Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Spotkaniu Poetyckim „Human bonds”.Jego organizatorami są: PoEzja Londyn, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód.