W ramach wizyty studyjnej, 20 września 2021 r. pojechaliśmy się spotkać z Radą Seniorów w Łomży. Powitał nas zespół „Maryna’’ działający przy Klubie Seniora MOPS w Łomży, prowadzony przez Danutę Waśko, który wprowadził nas w sentymentalny nastrój.