W miejskiej pasiece rozpoczęło się dzisiaj (24 maja) pierwsze w tym roku miodobranie. Białostocka pasieka istnieje od października 2019 roku. Liczy osiem uli.