Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego „milczenie…”. Miłej lektury