Zapraszamy na spotkanie seniorów z działaczami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK) Białystok  Zmiany klimatu, które zachodzą na naszej planecie są poważnym zagrożeniem dla ludzkości