Jak odróżnić fałszywy funt od prawdziwego? Czemu służyło zabarwianie matryc banknotów? Z ciekawością oglądałam nabyte przez Muzeum Historyczne w Białymstoku w 2019 eksponaty, w ramach kolejnej ”Muzealnej środy dla seniorów”.