15 grudnia 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach Podlaskich Dni Seniora, zorganizował wojewódzką konferencję skierowaną do starszych mieszkańców naszego regionu.