Prezentujemy wiersz Stanisława Szymańskiego „Tak spojrzałem…”. Miłej lektury.