Prezentujemy wiersz Stanisława Szymańskiego "Tak spojrzałem...". Miłej lektury.