Przedstawiamy wiersze Wiesława Lickiewicza, pomyślane jako monolog starości skierowany do młodości. Zapraszamy do lektury.