Dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Białymstoku powstanie pierwszy w tym mieście Klub Senior +  dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych seniorów.