Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego „samotność”. Miłej lektury.