Jedna z ulic w centrum Białegostoku może już wkrótce otrzymać nazwę. Patronką tej ulicy ma zostać Wisława Szymborska.