Bezpłatne warsztaty w Książnicy, już od września 2021 r. Książnica Podlaska będzie kontynuować realizację bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „ – kierunek nowoczesność”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Partnerstwo dla książki. Wrota Podlasia patronują przedsięwzięciu.