Obrzęd dożynek i występy folklorystycznych zespołów ludowych w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej