Pierwszy dzień wiosny w Suwałkach był bardzo aktywnym dniem dla suwalskich seniorów, którzy doskonale rozumieją swoją rolę w przekazie tradycji dla młodego pokolenia