Częścią kultury ludowej są wierzenia, obyczaje i obrzędy. Dotyczą one różnych dziedzin życia społeczności wiejskiej. Rozwijały  się na podłożu starych wierzeń pogańskich, na które nakładały się wierzenia i obrzędy chrześcijańskie. Można je podzielić ze względu na pory roku. Warto poznać obrzędy jesienne naszego regionu.