Trzeba pokazywać światu, aby ocalić to wszystko od zapomnienia. Są to stare Pieśnie, gwara, która posługiwano się dawniej, no i stare obrzędy.