W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Solidarni z Seniorami - Razem Damy Radę! prowadzonej od marca 2020 roku przez Stowarzyszenie MANKO - wydawcę magazynu Ogólnopolski Głos Seniora oraz twórcę programów Ogólnopolska Karta Seniora i Gmina Przyjazna Seniorom, realizowany jest projekt telewizji internetowej Głos Seniora TV.