Coraz więcej mówi się o seniorach i to nie tylko z okazji obchodzonych jesienią dni seniora ale też za sprawą polityki senioralnej  polskiego rządu. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 14 grudnia 1990 roku to nie tylko uśmiech...