Jubileuszowy i – po raz pierwszy – ogólnopolski.
„maski” – to motto X Konkursu Literackiego imienia Anny Markowej.