W Supraślu i Ogrodniczkach dzieje się.  Tym razem krótko relacjonujemy, co się zdarzyło w  ramach inicjatywy lokalnej  od 15 listopada 2019 r. Było smacznie, pięknie i muzycznie a efekty aktywności uczestników można wykorzystać w czasie przedświątecznym.