Tag: okrągły stół

Polityka senioralna

Okrągły stół seniorów po raz drugi 

Białostoccy seniorzy znów zasiedli przy okrągłym stole. Spotkali się, by dyskutować nad poprawą jakości życia Białostoczan 60+. 20 września 2019 roku do Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku organizatorzy zaprosili  przedstawicieli magistratu odpowiedzialnych za politykę senioralną w naszym mieście, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów...
Polityka senioralna

Okrągły stół seniorów cz.2 

Wykluczenie cyfrowe, brak aktywizacji i wsparcia osób niesamodzielnych, brak Centrum Seniora i  osiedlowych klubów seniora – to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się białostoccy seniorzy. Zapraszamy na część drugą okrągłego stołu seniorów i debatę o potrzebach i problemach osób starszych w Białymstoku 20 września...
WordPress Theme built by Shufflehound.
Skip to content
Verified by MonsterInsights