Miasto Białystok realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Realizatorem zadania wsparcia seniorów jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.