Przedstawiamy, spisana przez Jadwigę Zgliszewską, rymowana historyjkę przygotowania kiszki ziemniaczanej. Przyjemnej lektury.