Przedstawiamy wiersz wigilijny i przemyślenia Lucyny Śniecińskiej, dotyczące różnych aspektów samotności. Przyjemnej lektury.