O nowym projekcie Stowarzyszenia Szukamy Polski, skierowanym do przedstawicieli Rad Seniorów w województwie podlaskim, opowiada Jan Oniszczuk, prezes SSP. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS) umożliwi zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy, podnoszenia wiedzy i kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w regionie.