“W przyszłość z refleksją o przeszłości”-  to hasło  tegorocznego Podlaskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 29 i 30 września 2018 r. Gośćmi specjalnymi Forum byli: Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Tomasz Madras -pełnomocnik Wojewody Białostockiego, Piotr Frączak Przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP), Stefan Kołucki – Kierownik Biura Programu FIO z Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Łukasz Domagała – Prezes OFOP.