Spożywanie posiłków, które skupia się wokół stołu, jest jedną z form podtrzymywania więzi rodzinnych oraz doskonałą okazją do przekazywania wzorców zachowań i tradycji kulinarnych, ale dziś nie jedyną. Wszelkiego rodzaju projekty kulinarne czy warsztaty to duży krok w kierunku zwrócenia uwagi najmłodszych na wartość tradycji,...