Uzależnienie od alkoholu i innych używek to zjawisko, które dotyczy nie tylko osób dorosłych. Po alkohol i substancje psychoaktywne sięgają także dzieci i młodzież.