Tuż przed końcem roku szkolnego zapraszamy do lektury wiersza Jadwigi Zgliszewskiej „Mały Książę i Nauczyciel”.