Tuż przed końcem roku szkolnego zapraszamy do lektury wiersza Jadwigi Zgliszewskiej "Mały Książę i Nauczyciel".