Aktywizacja osób starszych, partycypacja społeczna seniorów i przygotowanie do starości – to tylko niektóre założenia kolejnej edycji programu Aktywni +.