Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w Białymstoku przygotowała cykl webinariów poświęconych opiece medycznej nad seniorem. Materiały opracowano w ramach projektu "Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce".