„Legendy o śledziach" to projekt edukacyjno - kulturalny realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku i Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra".