27 listopada ub. r. Sejm ustanowił patronów 2021 r. Zostali nimi: kard. Stefan Wyszyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Różewicz. Rok 2021 jest także rokiem Konstytucji 3 Maja.