Potrawy, które jedliśmy w dzieciństwie mogą być najprzyjemniejszym wspomnieniem.