Przedstawiamy muzyczne wiersze Jadwigi Zgliszewskiej „Moderato cantabile” i „Piano pianissimo”. Przyjemnej lektury.