Przedstawiamy muzyczne wiersze Jadwigi Zgliszewskiej "Moderato cantabile" i "Piano pianissimo". Przyjemnej lektury.