Pierwsza pomoc przedmedyczna to są czynności podejmowane przez świadków zdarzenia na miejscu, w którym występuje zagrożenie dla życia i zdrowia osoby poszkodowanej. Od tej pomocy, do czasu przybycia służb ratunkowych, często zależy ludzkie życie.